Chào mừng các sinh viên đến với hệ thống kiểm tra Anh văn. Để đánh giá được năng lực tiếng Anh, làm cơ sở thực hiện xếp lớp, xét miễn học các học phần tiếng Anh được quy định trong chương trình đào tạo; xét chọn sinh viên có nguyện vọng theo học các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao của trường; kết hợp xét miễn học các học phần tiếng Pháp, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức thực hiện kỳ kiểm tra tiếng Anh đối với sinh viên các lớp thuộc khóa 43. Hình thức kiểm tra: thi trắc nghiệm (online) khách quan.

Đối tượng kiểm tra: Tất cả các sinh viên khóa 43 phải tham gia kỳ kiểm tra tiếng Anh, trừ sinh viên thuộc các ngành Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh, Sư phạm tiếng Anh, học sinh dự bị và các đối tượng hội đủ điều kiện được nêu ở mục dưới đây.

Địa điểm tổ chức kiểm tra: Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông, Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ.


Bỏ qua Đăng nhậpBỏ qua Liên hệ

Liên hệ

Trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ

Lầu 4, Nhà điều hành - Trường Đại học Cần Thơ

Email: ttdgnlnn@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292 3872295